Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

powołanej Zarządzeniem nr 6/2023 Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Lubsku z dnia 28 lutego 2023 roku do przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Dnia 27 marca 2023 roku w Przedszkolu Nr 1 im. Marii Konopnickiej, ul. Kolejowa 2 w Lubsku, odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do oddziałów przedszkolnych.

Skład komisji:

 • Przewodniczący: Urszula Cwalińska – nauczyciel Przedszkola Nr 1 w Lubsku
 • Beata Błaszczyk-Bielecka – sekretarz – nauczyciel Przedszkola Nr 1 w Lubsku
 • Marlena Czepanik – członek komisji – nauczyciel Przedszkola Nr 1 w Lubsku

W wyniku postępowania rekrutacyjnego Rodzice złożyli następującą liczbę wniosków:

 1. Wniosek o kontynuacji wychowania przedszkolnego – 75.
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego: 56

Liczba wolnych miejsc w przedszkolu wynosi ogółem:

ROCZNIK 2017 – wolnych miejsc – 0
ROCZNIK 2018 – wolnych miejsc – 0
ROCZNIK 2019 – wolnych miejsc – 0
ROCZNIK 2020 – wolnych miejsc – 25

Po przeanalizowaniu i zweryfikowaniu złożonych wniosków komisja w I etapie postępowania rekrutacyjnego z rocznika 2020 do Przedszkola Nr 1 w Lubsku na rok szkolny 2023/2024 zakwalifikowała 15 dzieci.

Kandydaci w I etapie postępowania rekrutacyjnego otrzymali odpowiednio:

 1. Biazik Oliwia – 12 pkt.
 2. Buganik Krzysztof – 12 pkt.
 3. Deka Antoni – 12 pkt
 4. Granos Iga – 12 pkt.
 5. Kozińska Emilia – 8 pkt.
 6. Mazurkiewicz Pola – 13 pkt.
 7. Mech Antoni – 8 pkt.
 8. Miśkiewicz Jakub – 12 pkt.
 9. Mochocki Łukasz – 9 pkt.
 10. Mochocki Piotr – 9 pkt.
 11. Rybczyński Jakub – 14 pkt.
 12. Sawron Gabriel – 8 pkt.
 13. Sikora Zofia – 9 pkt.
 14. Zieliński Tymon – 11 pkt.
 15. Zimny Wojciech – 10 pkt.

Po przeanalizowaniu i zweryfikowaniu złożonych wniosków komisja w II etapie postępowania rekrutacyjnego z rocznika 2020 do Przedszkola Nr 1 w Lubsku na rok szkolny 2023/2024 zakwalifikowała 10 dzieci.

Kandydaci w II etapie postępowania rekrutacyjnego otrzymali odpowiednio:

 1. Bandziak Damian – 7 pkt.
 2. Breszyk Blanka – 7 pkt.
 3. Gawron Karol – 7 pkt.
 4. Grynienko Kalina – 7 pkt.
 5. Janucka Kaja – 7 pkt.
 6. Lachowicz Antonina – 7 pkt.
 7. Nawrwara Mikołaj – 7 pkt.
 8. Makowiecka Barbara – 7 pkt.
 9. Michniacka Maja – 7 pkt.
 10. Stodolska Lilianna – 7 pkt.

Dla pozostałych złożonych wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola Nr 1 z rocznika 2020, z ilością punktów 7 i mniej, zapewnione zostały miejsca w następujących placówkach:

Przedszkole Nr 2:

 1. Galik Kazimierz
 2. Jordan Aleksy
 3. Krym Nala
 4. Marszał Lena
 5. Marusiak Julia
 6. Michniacka Zofia
 7. Popiel Dawid
 8. Stawiski Jakub
 9. Zgórska Iga

Przedszkole Nr 3

 1. Gulczyńska Nadia
 2. Iwachów Nadia
 3. Jasinski Adam
 4. Jakuszewicz Mateusz
 5. Kozina Olaf
 6. Łyczko Maksymilian
 7. Majorczyk Nela
 8. Matseliukh Tomasz
 9. Skowron Alicja
 10. Szymkiewicz Hubert
 11. Webert Hubert

Oddziały w SP3

 1. Kuśmierczyk Szymon
 2. Kuśmierczyk Zofia

Górzyn

 1. Barańska Hanna

W postępowania rekrutacyjnego z rocznika 2020 do Przedszkola Nr 1 w Lubsku na rok szkolny 2023/2024 komisja nie zakwalifikowała :

 1. Kret Zuzanna
 2. Lebid Izabela – 5 pkt.
 3. Łanda Miłosz – 4 pkt.
 4. Rudnik Alan – 3 pkt.
 5. Skriabin Veniamin – 4 pkt.
 6. Yauheni Belavus – 6 pkt.( przepraszamy za błąd w nazwisku)

Komisja rekrutacyjna odrzuciła 2 wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola z powodu braków formalnych.

Na tym protokół zakończono