Projekt „Gmina Lubsko wspiera przedszkolaków” 2021-2022

Projekt Gmina Lubsko wspiera przedszkolaków!!!!

Gmina Lubsko w partnerstwie z Project HUB spółką z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą ” Gmina Lubsko wspiera przedszkolaków!” Całkowity koszt projektu, to 532.804,83 zł, w tym przyznane dofinansowanie w kwocie 452 884,10 zł (85%). 15% wartości projektu stanowi wkład własny Gminy (wkład rzeczowy).Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2021/2022. Działaniami projektowymi objętych zostanie 296 dzieci i 39 nauczycieli z Przedszkoli nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 w Lubsku, Oddziału Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lubsku, OWP przy SP im. Żeromskiego w Górzynie. Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Działania projektowe będą obejmowały: doposażenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne, zajęcia dla dzieci z kompetencji matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, zajęcia z kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów pracy w grupie, posługiwania się językiem obcym i kursy dla nauczycieli. Projekt realizowany jest od 01.08.2021 do 30.06.2022.

Załączniki do pobrania: